ממשל — הכל בראש
מדעי המוח, תכנות, חברה, כלכלה, זכויות יוצרים וכל דבר אחר שעובר לי בראש

מבוא לפסיכולוגיה לפקידי משרד האוצר

תגיות:‏ , , , ,

לאחר שטיוטת חוק ההסדרים (פורמט ODT או DOC) פורסמה באתר שיתוף הציבור בנושאים משולחן הממשלה (הם צריכים שם יותר קליט) עיינתי בה קצת, ונתקלתי במשפט שנראה לי כמו טעות:

חוק ההסדרים – פרק ה' – ביטוח לאומי, דברי הסבר:

בתוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010 נקבע בהוראת שעה הגדלה של התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות כך שתעמוד על הסכום הבסיסי כפול 10 לשנים 2009 ו–2010. במסגרת התיקון הנוכחי ייקבע כי התקרה לתשלום דמי ביטוח, בשל שכר שישולם בעד התקופה שבין 1 בינואר 2011 ועד ל–31 בדצמבר 2011, תשתנה מעשר פעמים השכר הממוצע במשק לשמונה פעמים השכר הממוצע במשק. ובשל שכר שישולם בעד התקופה שבין 1 בינואר 2012 ועד ל- 31 בדצמבר 2012, משמונה פעמים השכר הממוצע במשק לשבע פעמים השכר הממוצע במשק (סעיף 22). התיקון האמור צפוי להגדיל את הכנסות המוסד לביטוח לאומי בשל גביית דמי ביטוח לאומי מהציבור בסכום של כ–440 מיליון ש"ח בשנת 2011 ובסכום של כ–350 מיליון ש"ח בשנת 2012 ביחס לשנת 2010.

(ההדגשות שלי)

[Full Post ✚ הפוסט המלא]

FacebookEmailDeliciousShare

23 באוקטובר 2010   4 תגובות

תיקון חוק האזרחות ומה שבאמת צריך תיקון

תגיות:‏ , , , ,

כבר הרבה נכתב, ובצדק, על התיקון המתוכנן לחוק האזרחות. לטובת מי שהיה תקוע במכרה בשבועות האחרונים נזכיר בקצרה: מי שמקבל אזרחות ישראלית שלא מכח חוק השבות (כלומר, לא יהודי) נדרש להצהיר נאמנות למדינת ישראל ולחוקיה. התיקון המדובר מוסיף את המילים "כמדינה יהודית ודמוקרטית":

אני מצהיר שאהיה אזרח נאמן למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואני מתחייב לכבד את חוקי המדינה

התיקון עבר את אישור הממשלה, וצפוי להפוך לחוק בעתיד. האם מדובר בתיקון הכרחי לחוק, סתם שינוי מיותר שיגרום יותר נזק מתועלת או פשיזם במרעו? דיון מעניין. אבל בכל מה שקראתי בנושא עד עכשיו, חסרה הנקודה החשובה ביותר לדעתי. [Full Post ✚ הפוסט המלא]

FacebookEmailDeliciousShare

14 באוקטובר 2010   9 תגובות