חוק ההסדרים — הכל בראש
מדעי המוח, תכנות, חברה, כלכלה, זכויות יוצרים וכל דבר אחר שעובר לי בראש

מבוא לפסיכולוגיה לפקידי משרד האוצר

תגיות:‏ , , , ,

לאחר שטיוטת חוק ההסדרים (פורמט ODT או DOC) פורסמה באתר שיתוף הציבור בנושאים משולחן הממשלה (הם צריכים שם יותר קליט) עיינתי בה קצת, ונתקלתי במשפט שנראה לי כמו טעות:

חוק ההסדרים – פרק ה' – ביטוח לאומי, דברי הסבר:

בתוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010 נקבע בהוראת שעה הגדלה של התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות כך שתעמוד על הסכום הבסיסי כפול 10 לשנים 2009 ו–2010. במסגרת התיקון הנוכחי ייקבע כי התקרה לתשלום דמי ביטוח, בשל שכר שישולם בעד התקופה שבין 1 בינואר 2011 ועד ל–31 בדצמבר 2011, תשתנה מעשר פעמים השכר הממוצע במשק לשמונה פעמים השכר הממוצע במשק. ובשל שכר שישולם בעד התקופה שבין 1 בינואר 2012 ועד ל- 31 בדצמבר 2012, משמונה פעמים השכר הממוצע במשק לשבע פעמים השכר הממוצע במשק (סעיף 22). התיקון האמור צפוי להגדיל את הכנסות המוסד לביטוח לאומי בשל גביית דמי ביטוח לאומי מהציבור בסכום של כ–440 מיליון ש"ח בשנת 2011 ובסכום של כ–350 מיליון ש"ח בשנת 2012 ביחס לשנת 2010.

(ההדגשות שלי)

[Full Post ✚ הפוסט המלא]

FacebookEmailDeliciousShare

23 באוקטובר 2010   4 תגובות